Dětská skupina

top-eu.png

1) Odkazy na důležité dokumenty:

2) Informace o projektu:

Popis projektu – Projekt realizovaný organizací Helpstep, z.s. za finanční podpory Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu Zaměstnanost, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Předmětem podpory je provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Formou zařízení je tzv. dětská skupina pro veřejnost. Námi zřízená dětská skupina má kapacitu 15 dětí.

Termín realizace: od 1.6.2018

Místo realizace: Javorová 14, 326 00 Plzeň – Slovany

Hlavními cíli projektu jsou:

  • přispění k odstranění příčin, které doposud brání k úspěšnému řešení diskriminace žen s malými dětmi na trhu práce a vytvořit tak ženám s dětmi podmínky pro jejich zaměstnanost, a pro úspěšné zapojení do pracovního procesu v době věku dítěte 1-3 let.
  • provoz dětské skupiny s kapacitou pro 15 předškolních dětí, která bude nabízet jak celodenní pobyt dítěte, tak i kratší pobyty, kdy bude možné jednotlivé děti v průběhu dne i v průběhu týdne efektivně střídat, podle potřeb jejich matek (příp. otců) a jejich pracovních povinností.

Kontaktní údaje viz stránka Kontakty

3) Co je dětská skupina:

Dětské skupiny jsou novým typem služby hlídání a péče o dítě spočívající v poskytování pravidelné péče o dítě do zahájení povinné školní docházky. Jsou alternativou mateřských škol a mají řešit aktuální nedostatek kapacit školek.

Dětskou skupinu může tvořit maximálně 24 dětí. Jedná se o službu hlídání a péče o dítě v dětské skupině pro děti ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte.